Ses terapisi

Ses terapisi

 Ses terapisi, İçin Gelen Hastaların  Ses Bozukluğuna Yol Açan Etmenler Nelerdir?

Ses terapisi, için gelen hastaların ses telleri ile ilgili şikayetlerinin iki temel kaynağı vardır.

a-Ses bozukluğuna doğuştan getirilen bir faktör yol açabilir. Örneğin ses tellerinin gelişmemiş olarak doğması, ses tellerinin yapışık olarak doğması gibi durumlar ses terapisi nde sık görülen durumlardır.

 

 

ses  terapisi

 

b- sonradan ortaya çıkan bozukluklar. Bunlarında bazıları ses tellerinin felç olması gibi kişinin kusuru olmaksızın ortaya çıkan bozukluklar olabilir. Ancak ses bozukluklarının büyük çoğunluğu hastanın sesini yanlış kullanmasından kaynaklanan sorunlardır. Ve bu sorunlar düzeltilmez ise ses sorunları katlanarak devam eder.


Ses  Bozuklukları 

Wep
Polip
Kist
Reinke Odemi
Sulkus Vokalis
Ses Teli Felci
Falsetto

 

YANLIŞ SES KULLANIMI NEDİR?


Yüksek sesle konuşmak

Çok konuşmak

Bağırmak

Gergin, stresli bir şekilde konuşmak

Telefonla çok konuşmak

Sesi yanlış perdeden kullanmak

Sigara içmek

Kalabalık ve gürültü ortamlarda çok konuşmak

 

SES TERAPİSİ NEDİR?

 

Ses  sorunu yaşayan hastaların, ses ve nefes yollarını kullanarak doğru ve sağlıklı ses üretimini sağlamaktır.

 

KİMLER SES BOZUKLUĞU SORUNU YAŞAYABİLİR?

Bu sorunu herkes yaşayabilir. Yeni doğmuş bir çocuktan yaşlı bir kişiye kadar herkes bu sorunu yaşayabilir. Ancak en büyük risk grubu profesyonel ses kullanıcıları en büyük risk grubudur.

 

KİMDİR PROFESYONEL SES KULLANICILARI?

Hayatını sesini kullanarak kazanan herkes profesyonel  ses kullanıcısıdır. Müzisyenler, politikacılar, öğretmenler, imam-müezzinler, çağrı merkezi çalışanları, bir kurumun bankosunda oturup kişilerle yüz yüze ilişki kurmak zorunda olan herkes profesyonel ses kullanıcısıdır. Seslerini çok yoğun kullanmaları nedeniyle sık ve yoğun şekilde ses sorunu yaşarlar.

 

SES HASTALIK VE PROBLEMLERİ TERAPİYLE DÜZELTİLEBİLİR Mİ?

Evet, bazı ses hastalıkları sadece ses terapisi yöntemleri ile tedavi edilebilir. Bunlar arasında fonksiyonel ses bozuklukları, nörolojik ve psikiyatrik bazı hastalıklara bağlı ses problemleri ve çoğu ses kıvrımı nodülleri örnek olarak belirtilebilir.

 

SES HASTALIK VE PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKMADAN TERAPİ(EĞİTİM) ALMAK YARARLI OLUR MU?

Evet. Ses sorunu ortaya çıkmadan ses eğitimi almak ses probleminin ortaya çıkmasını engeller. Kişinin güçlü, sağlıklı ve performanslı bir sese sahip olmasını sağlar. Mesleki başarısını artırır.

 

SES TERAPİSİ VE EĞİTİMİNDE NELER YAPILIR?

1-Hasta eğitimi: Hastanın ses sistemi ve ses terapisi hakkında bilgilenmesi sağlanır. Süreç hakkında bilgi verilir. Terapi ortalama 6-8 hafta arasında sürer.

2-Ses hijyeni: Ses zarar veren durumlar hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Yenildiğinde, içildiğinde ya da kullanıldığında  sese zarar veren maddeler hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Burada temel amaç terapi başladığı andan itibaren sese zarar veren durumları ortadan kaldırmaktır.

3-Aşırı ses kullanma davranışının düzeltilmesi: Buradaki amaç sesin orta şiddette ve orta uzunlukta kullanımın sağlanmasıdır. Aşırı yüksek ya da kısık ses kullanımı, düzenli dengeli nefes almadan kurulan uzun cümleler ses sorunun oluşmasına ve devam etmesine neden olmaktadır.

4-Üzerinde anlaşılan amaçlar ve beklentiler: Hastaların ve terapistin sürecin başında amaç ve beklentiler konusunda fikir birliği için de olması gerekir. Çünkü bazı ses hastalıklarında başarı sınırlıdır. Örneğin ses teli felcinde, ses terapisi hastanın günlük yaşamda işini kolaylaştıracak düzeyde sese sahip olmasını sağlar. Ancak bu demek değildir ki sesi normal olsun. Ses teli felci kalıcı olduğu için normal bir ses hiçbir zaman yakalanamayabilir.

5- Geveme teknikleri: Gergin bir beden gergin bir ses yol açacağı için gevşeme teknikleri öğretilir.

6- Nefes eğitimi: Doğru nefes alma ve verme teknikleri öğretilir. Diyafram eğitimi verilir.

7- Ses terapi teknikleri: Dünyada 200’ün üzerinde ses terapi tekniği vardır. Biz terapilerimizde,

a-Rezonans ses terapi tekniği

b- Cooper ses terapi tekniği

c- Lax vox ses terapi tekniğini  eklektik (birleşik) olarak kullanmaktayız.

 

8-Hastanın sesindeki değişiklileri fark edebiliyor olması: Eğer hasta, sesinde ses terapisi ile oluşan değişiklikleri fark edemiyor ya da hissedemiyor ise, ses terapisi fayda sağlayamaz. Aslında ses terapisi bir anlamda seste farkındalık eğitimidir. Süreç içerisinde hastanın doğru ses ile yanlış ses arasındaki farkı algılayabiliyor olması gelecekte tekrar ses sorunu yaşamasını engeller.

Mehmet UYAR

Odyoloji (işitme) konuşma ve ses bozuklukları uzmanı

Henüz Yorum Yapılmamış

Comments are closed.

To Top