Psikoterapi

Psikoterapi sürecindeki, kişi ruhsal durumunu, duygularını, düşüncelerini ve tepkilerini fark etme ve anlama imkanı bulur. Terapotik süreç  sayesinde duygu ve davranışlarını nasıl kontrol edebileceğidir. Ve gelecekte değişen koşullarla sağlıklı yollarla nasıl baş edebileceğinini ve sağlıklı bir uyum yapabileceğini  öğrenir.

 

 

Psikoterapi

 

Birçok psikoterapi tekniği vardır. Hangi danışana (hastaya), hangi terapi tekniğinin seçileceği büyük oranda danışana(hastaya), özel durumuna ve hizmeti veren merkezin imkanlarına göre yapılmaktır. Psikoterapiye konuşarak tedavi, danışmanlık, psikososyal yaklaşım ve terapi de denilebilmektedir.

Terapi bir çok ruhsal sorunun tedavisinde faydalı olabilmektedir.

Örneğin:

o Anksiyete ve Depresyon Bozuklukları
o Cinsel İşlev Bozuklukları
o Reaktif Duygudurum Bozuklukları
o Somotoform Bozukluklar
o Disosyatif Bozukluklar
o Yeme Bozuklukları
o Uyum Bozuklukları
o Davranış Bozuklukları
o Madde Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozuklukları
o Dürtü Kontrol Bozuklukları
o Kişilik Bozuklukları
Psikoterapinin Türleri Etkili bir çok psikoterapi yöntemi bulunmaktadır. Bazı yöntemler kimi sorunlar ve bozuklukların çözümünde daha başarılıdır. Bir çok durumda terapist birden çok yöntemi birlikte  kullanabilmektedir. En sık kullanılan psikoterapi yöntemleri şunlardır:

  • Bilişsel davranışçı terapi sağlıksız ve olumsuz düşüncelerinizi, davranışlarınızı sistemli bir biçimde gözden geçirmenize ve bunların yerine sağlıklı ve olumlu olanlarını koymanıza yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

  • Kişiler arası terapotik süreç aile   ile  fertleriniz, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız gibi diğer kişilerle olan mevcut ilişkilerinize odaklanarak kişiler arası ilişkilerinizi düzeltmenize yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

  • Dinamik psikoterapi bilinç dışı düşünce ve davranışlarınıza odaklanarak hedefleriniz doğrultusunda içgörü geliştirmenize yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

  • Aile terapisi aile bireylerinin birbileriyle etkileşimlerinin anlaşılmasına, bunlarla ilgili sorunların çözümüne ve sağlıklı iletişime geçilmesine odaklanmaktadır.

 

  • Grup terapisi benzer ruhsal sorunları olan fertleri bir araya getirerek, uzman bir danışmanın gözetiminde bir tartışma ve etkileşim ortamının oluşturulmasını sağlamaktadır.

 

  • Evlilik danışmanlığı çiftlerin daha iyi iletişim kurabilmelerine, aralarındaki tabii farklılıkları müzakere edebilmelerine ve sorunlarını daha sağlıklı şekilde çözebilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Çift terapisi de denilmektedir.

 

  • Psikanaliz geçmişten gelen anılarınızın, olayların ve duygularınızın güncel duygu ve davranışlarınıza olan etkilerini araştırmanıza yardımcı olmaktadır.

 Mehmet UYAR

Psikolog

To Top