Özel Eğitim

Özel eğitim normal eğitimden fayda görmeyen kişilerin eğitimi için kullanılan bir terimdir. Dünya da ve ülkemizde yaygın olarak uygulanmaktadır. Ülkelerin gelişmişliği artıkça özel eğitim hizmetleri de artmaktadır.

Özel Eğitim

Bu alandaki  eğitim hizmetlerini iki grupta toplamak mümkündür. Birinci grupta mental  davranışsal, işitsel, gelişimsel açıdan yetersizliği bulunanlara uygulanan eğitim olarak toplayabiliriz. İkinci grupta ise zeka ve yetenek bakımından üstün performans gösteren kişilere verilen eğitim olarak toplayabiliriz.

Ülkemizde en yaygın olarak verilen eğitim 1. Grupta toplanan  yetersizliklerden dolayı verilen eğitimdir. Bunları şöyle sıralayabiliriz

  • Mental yetersizlik. Zeka puanı 90 puanın altında olan kişilere verilen eğitim
  • Özel öğrenme güçlüğü olan kişilere verilen eğitim. Bu kişilerin zekaları normaldir ancak bazı alanlarda öğrenme becerileri akranlarına göre zayıftır.
  • Yaygın gelişimsel geriliği olanlar. Bunlar tipik ya da A tipik otizm tanısı almış olan kişiler
  • İşitsel yoksunluğu olan kişiler. İşitme cihazı ya da koklear implant kullanıcıları.
  • Dil ve konuşma bozukluğu olanlar
  • Gelişimsel, anatomik bozukluğu olanlar
  • Görme engelliler
  • Davranışsal bozukluğu olanlar

Özel eğitimin bir başka alanı ise bir yeteneğinin normalin üzerinde olmasıdır.

  • Üstün zekalılar eğitimi. Bu kişilerin zekası IQ 130 ve üzeri olanları içine almaktadır.
  • Resim, müzik, satranç gibi bir alanda normal insanlara göre çok büyük bir yeteneğe sahip olanlar da farklı bir eğitim almalıdırlar.

Özel eğitimi kimler vermektedir. Personel olarak bu alan için uzman elaman yetiştiren üniversiteler vardır. Özel eğitim öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği, üstün zekalılar öğretmenliği, psikolog, fizyoterapist, dik ve konuşma terapisti,odyolog, çocuk gelişimi uzmanı gibi meslek elemanları ve uzmanlar eğitim verme becerisine ve yetkinliğine sahip kişilerdir.

Özel eğitim kurumsal olarak nerelerde verilmektedir?

Kamuya ya da özel girişimcilere ait özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ülkemizde en çok hizmet veren kuruluşlardır. Bunun yanında belli bir engele uzmanlaşmış terapi merkezleri, dil ve konuşma terapi merkezleri, otizm merkezleri, dikkat eksikliği ve hiper aktivite terapi merkezleri, bu alanda büyük hizmetler vermektedir.

Mehmet UYAR

Psikolog

Odyoloji (işitme) konuşma ve ses bozuklukları uzmanı

To Top