Kekemelik  Terapisi

Kekemelik terapisi, akıcı konuşma bozukluğu (kekemelik) için yapılan tüm terapi egzersizlerini içermektedir.

 

Kekemelik Terapisi

Akıcı Konuşma Bozukluğu (kekemelik) Nedir?

Bir kişi konuşurken ya da okurken her 100 kelimeden 3 ve daha fazlasında  takılması, uzatması veya tekrarlaması olarak tanılanmaktadır. Kekemelik bir çok toplumda gözükmektedir. Bazı yerli kabilelerinde hiç görülmez, onun dışında tüm toplumlarda görülen bir bozukluktur. Gelişmiş toplumlarda kırsal toplumlara göre daha çok görülür. Erkeklerde kızlara göre daha çok görülür. Genellikle şarkı söylemek gibi  ritimli konuşmalarda takılma olmaz.  Kekeme bir kişi bazı dönemler takılırken bazı dönemler takılmayabilir.

Kekemelik Terapisi Nasıl Yapılır?

Standart terapi süreci 8-12 arasında sürer. bazen psikoterapi  gerekli olabilir

Akıcı konuşma bozukluğuna  (kekemelik) sahip kişiler, nörolojik olmayan kekemeler, de şarkı söylerken, sayı sayarken takılma olmaz. Kekemelik değerlendirmesi ilk bununla başlar.

1- Nörolojik kökenli bir bozukluk mu yoksa gelişimsel kekemelik mi bunun ayrımının yapılması gerekir. Çevremiz de gördüğümüz kekemelerin büyük çoğunluğu gelişimsel kekemelik sorunu yaşayan kişilerdir.

Biz burada gelişimsel kekemelik terapisini anlatacağız.

2- hastanın gerginliğinin değerlendirilmesi ve gevşetilmesi. Akıcı konuşma bozukluğu olan  (kekemelik)  kişiler sürekli takılarak konuşmadan ve anlatamamadan dolayı çok gergindirler. Bu gerginlik daha sonraki takılmalarında kaynağı olmaktadır. Bu kişilerde larenks ve omuz, göğüs bölgesinde gevşeme mutlaka sağlanmalıdır.

3- Nefes çalışması.  Akıcı konuşma bozukluğu olan  (kekemelik)  kişiler de nefes düzeni son derece bozuktur. Diyafram solunumu neredeyse hiç yoktur.  Doğru nefes tekniklerinin ve fonasyonun mutlaka kazandırılması gerekir. Bu sağlanmaz ise kekemelik terapisi kazanımları son derece sınırlı olur. Kazanımlarını günlük, doğal hayatına aktaramaz.

4- Terapi tekniğinin seçimi. Birçok terapi tekniği vardır.

Ritim terapi: kekemelerin ritimli konuşmaların da takılmamaları nedeniyle konuşmaya ritim verme sağlanır. Her sözcük söylenirken masaya eliyle bir kez vurur. Başarılı bir terapi tekniğidir. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fluency Shaping ( Yumuşak fonayson tekniği): konuşurken ya da okurken kelimeleri hafif uzatarak söyleme tekniğidir. Zeki Müren konuşması bu tekniğin gündelik hayata uygulanmış en güzel biçimidir.

DAF: Geciktirilmiş işitsel geri bildirim: kişiye kendi konuşması  bir cihaz yardımı ile kulaklıklardan   geciktirilmiş olarak verilir. Hastaların %40-70’inde konuşma akıcılığında düzelme gözlenmiştir.

 

 

 

To Top