Dil Konuşma Terapisi

Bireyin doğumundan   yaşlılık dönemine kadar yaşamın her döneminde yapılan bir terapidir.Uygun zamanda doğru terapi ve doğru terapistle dil ve konuşma bozukluğunun üstesinden gelmek mümkündür.

Gelişimsel Dil ve Konuşma Bozukluğu

Genellikle 0-7 yaş aralığında  çocukların dili henüz kazanmaya başladıkları dönemde  konuşamama sorunları ile ilgilenir. Bu dönem çocuklarında  dil alanında görülen sorunlar genellikle kelime sayılarının sınırlı olası, cümle uzunluklarının yetersiz olmasıdır. Ayrıntılı bilgi için makaleler bölümünde gelişimsel dil yazımıza bakabilirsiniz.

dil ve konuşma terapisi

 

 

Kekemelik

Konuşulan ya da    okunan her 100 kelime de 3 ve daha fazla takılma, uzatma  ya da bloklama olarak tanımlanır.  2 yaş sonrası hemen her yaşta görülebilir. Uygun terapi teknikleri ile başarılı bir şekilde çözüme kavuşması mümkündür

 

 

kekemelik

 

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluk

 Konuşma üretimi esnasında seslerin yeterince veya hiç çikarılamamasına ya da yerine başka fonemi kullanmasina  artikulasyon bozukluğu olarak tanimlıyoruz. Her fonemin kelimenin başında, ortasinda ve sonunda konumu vardır.  Uygun yaştaki bir çocuk ya da yetşikinin bu üç durumda bu üretimi gerçekleştirmesi gerekir. Bazı kişilerde bu üretim gerçekleşmemektedir.

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluk

Otizm ve Dil Terapisi

 Konuşma gecikmesi ile ilgili “4 yaşa kadar beklenmesi gerektiği” düşüncesi ek engeli olamayan çocuklar için geçerli olan bir kuraldır. Eğer bir çocukta işitsel, zihinsel, fiziksel ya da davranışsal bir sorun varsa  dil ve konuşma terapisine olabildiğince erken başlanması gerekmektedir.

Otizmde karşılaşılan sorunlardan en önemlisi otizmli bireyin sosyal iletişimidir. Maalesef otizmli çocuklarda dil geriliği bazen aileler bazen de uzmanlar tarafından ihmal edilmektedir. Dil ve konuşma terapisine geç başlanması çocuğun muhtemel dil kazancının düşmesine yol açmaktadır.Dil ve konuşma terapistleri, otizmli bireylerle çalışırken alanda geliştirilmiş bilimsel dayanaklı uygulamaları kullanmaktadırlar.

Otizm ve Dil Terapisi

İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil gelişimi; aralarında pozitif bir ilişki bulunan işitme kaybının tanısı, cihaz ve eğitime başlama yaşından etkilenir . işitme kaybının erken tanısı tek başına yeterli olmamakla birlikte, işitme kayıplı çocuklarda başarılı sonuçların elde edilmesinde çok önemli bir basamaktır . işitme kaybının erken tanısını takiben, (re)habilitasyon programı ile yetersiz işitsel girdinin tekrardan işitme sistemine sağlanması işitme kaybının olumsuz etkilerini azaltır . işitme kayıplı çocukların gelişimlerinden daha başarılı sonuçların elde edilebilmesi için, en geç bir ay içerisinde işitme taraması yapılmalı, taramadan geçemeyenler üç ay içerisinde kapsamlı odyolojik değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Altı ay içinde de uygun işitme cihazı takılarak, (re)habilitasyon programına alınması gereklidir .

İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Ses Bozuklukları:Kişinin ses tellerinde ya da ses yollarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle, sesin perdesinin ve şiddetinin  kendi akranlarına göre bozulmasıdır.
Ses Terapisi: Ses sorunu yaşayan hastaların, ses ve nefes yollarını kullanarak doğru ve sağlıklı ses üretimini sağlamaktır.

dil konusma terapisi gelisel dil dil gelişimi ses terapisi

 

Afazi genellikle inme veya travma  sonucu ortaya çıkar. Bu olayların sebep olduğu hasarlar beynin sol lobunda, dil bölümünde meydana gelirse dil ile ilgili beceriler yitirilir. Travma haricinde beyin tümörü ya da enfeksiyon afaziye sebep olabilir. Afazide dil terapisi performansın zayıf olduğu dil veya biliş moduna uyaranın bir zorluk hiyerarşisi içinde tanıtılması, beynin uyarılması ve öğrenilenin gerçek yaşama transfer edilmesi şeklinde gerçekleşir. Terapinin amacı bireyin edinip kaybettiği dili tedavi ve eğitimle tekrar yapılandırmaya ve düzenlemeye çalışmak, dili klinik bir oda içinde değil, yaşam içinde onarmak olmalıdır.

Afazi ve Konuşma Terapisi

To Top