Çocuk ve Ergen Terapisi Nedir?

Çocuk ve ergen psikoterapisi, çocukluk ve ergenlik  döneminde yaşanan duygusal ve davranışsal sorunların  psikoterapi yöntemi  ile yapılandırılmış, bilimsel  olarak çocuk ve ergen psikoterapi ile  çözümleme sürecidir. Çocuk ve ergenlik dönemi bir çok sorunun yaşandığı dönemdir.  çocuk ve ergen büyüdükçe sorunlarıyla birlikte büyümektedir. Sorunlar klasik aile içi ilişkilerle çözülemeyecek kadar karışıktır.

Çocuk ve ergen psikoterapisi

Psikoterapi Nedir?

Çocuk ve ergen psikoterapisi, Psikoterapi ruh sağlığına ilişkin sorunların, bir ruh sağlığı uzmanı ile konuşulması yoluyla çözümlenmesi sürecinin genel bir terimidir. Terapi sürecindeki, kişi ruhsal durumunu, duygularını, düşüncelerini ve tepkilerini fark etme ve anlama imkanı bulur. Terapotik süreç  sayesinde duygu ve davranışlarını nasıl kontrol edebileceğini öğrenir. Ve gelecekte değişen koşullarla sağlıklı yollarla nasıl baş edebileceğini ve sağlıklı bir uyum yapabileceğini  öğrenir. psikoterapi seansları sonrasında birey özgür, karar  verme becerisi gelişmiş, yaratıcı düşünce gücü gelişmiş bireyler gelişir.

ergen terapi

psikoterapi

Çocukluk ver ergenlik dönemi, insan yaşamının en zorlu dönemlerini oluşturmaktadır. Bu dönemi anlayabilmek için, terapi merkezimizde, çocuk ve ergenlerin yaşadığı sorunları anlamak ve tespit etmek için dünyada bilimsel olarak kabul görmüş, geçerliği ve güvenir  objektif testler  kullanılmaktadır. Bu  testler yardımıyla çocuk/ergenin sorunları anlaşılmaya çalışılmakta, aile dinamikleri de dikkate alınarak, bütüncül bir yaklaşımla terapotik süreç geliştirilmektedir. bunun için çocuk ve ergen psikoterapi ile merkezimizde aşağıdaki sorunlarla baş etmeye yardımcı oluyoruz

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Hangi Patolojilerde Uygulanır?

 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
 • Psikoterapi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranım Bozuklukları
 • Öğrenme Bozukluğu
 • Bipolar Bozukluk
 • Tikler
 • Karşıt Olma-Karşı Gelme
 • Depresyon
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Soayal Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Mental Bozukluklar
 • Davranım Bozuklukları
 • Öğrenme Bozukluklar
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Yıkıcı Davranış Bozukluğu
 • Enkoprezis
 • Enürezis
 • Madde Baağımlılığı
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Bipolar Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Serebral Palsi
 • Otizm

Yukarıda  sıralanan tüm bu sorunlarınızdan  kolaylıkla kurtulmak için  çocuk  ve ergen terapistlerimiz tarafından  gerçekleştirilmektedir. Psikoterapi süreci yapılandırılmış bilimsel ilkelerle düzenlenmiş bir süreçtir.

To Top